โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนายกำพล ลอยชื่น ประมงจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายทศพล แก้งงาม หก.บริหารจัดการด้านการประมง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประมงอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดนครพนม" ครั้งที่ 1/2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. มอบพันธุ์ปลาให้ผู้นำชุมชน จำนวน 50,000 ตัว เพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 2. ให้คำแนะนำเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำและแจกเอกสารเผยแพร่ ณ โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้าประชาสรรค์ บ้านโนนงาม ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  184   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  163  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  159  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้า...  143  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  129  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเ...  127  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบั...  107  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  86  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  84  แบนเนอร์   76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107