ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านพนอม เป็นประธานในการเปิดป้าย “โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2565”

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านพนอม เป็นประธานในการเปิดป้าย “โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2565” วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ หมู่ที่ 3 ต.บ้านพรอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านพนอม โดยมีนายสิทธิวัฒน์ ไชยศล ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมง และและเจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ โดยอธิบดีกรมประมงได้รับฟังข้อมูล ประวัติความเป็นมาของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านพนอม โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2565 พร้อมพบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อมอบเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาโครงการต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้เป็นประธานในการเปิดป้าย “โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2565” พร้อมกับร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนมลงในแหล่งอนุรักษ์ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว ปลาโมง 20 ตัว ปลาบ้า 20 ตัว ปลานวลจันทร์น้ำจืด 20 ตัว ปลากระแห 50 ตัว ปลาตะเพียนทอง 50 ตัว และลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจากชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลากินพืช และอาหารปลาให้กับเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...  224   โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่3    172  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  137  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  130  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  127  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  125  1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ อ.นาทม และ อ.บ้านแพง   121   1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ พื้นที่ ต.นางัว อ.นาหว้า   117  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง Fisheries Co-Ordinator: FC) ครั้งที่...  114  โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เพาะเลี้ยงปลานิลในกระชังในแม่น้ำโขงหนองเทา-พน...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107