ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านพนอม เป็นประธานในการเปิดป้าย “โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2565”

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านพนอม เป็นประธานในการเปิดป้าย “โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2565” วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ หมู่ที่ 3 ต.บ้านพรอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านพนอม โดยมีนายสิทธิวัฒน์ ไชยศล ประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมง และและเจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ โดยอธิบดีกรมประมงได้รับฟังข้อมูล ประวัติความเป็นมาของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านพนอม โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2565 พร้อมพบปะพูดคุยกับสมาชิกกลุ่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน และให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อมอบเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาโครงการต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้เป็นประธานในการเปิดป้าย “โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2565” พร้อมกับร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนมลงในแหล่งอนุรักษ์ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว 50,000 ตัว ปลาโมง 20 ตัว ปลาบ้า 20 ตัว ปลานวลจันทร์น้ำจืด 20 ตัว ปลากระแห 50 ตัว ปลาตะเพียนทอง 50 ตัว และลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวจากชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อเป็นการขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

#กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   190   ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้า...  143  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเ...  127  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบั...  107  กรมประมงรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป...  67  ประกาศ !! รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมประมง   42  แบนเนอร์   38  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  22  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม!! กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัต...  15  ประมงอำเภอท่าอุเทน ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร ปี 2566...  15


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107