นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลานิลพร้อมกับรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลานิลพร้อมกับรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลานิล บ้านนากะเสริม โดยมีนายประพจน์ แก้วบุดดา ผู้จัดการเกษตรแปลงใหญ่ (ปลานิล) ค.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เป็นผู้รายงานความเป็นมาและผลการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมกับรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกร เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ปลานิลบ้านนากะเสริม โดยอธิบดีกรมประมงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของกลุ่ม รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานของกรมประมงที่เกี่ยวข้องได้ติดตามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งเพิ่มกำลังการต่อรองให้กับเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าสินค้าต่อไป

#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมง

cr : #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งตำแหน่งวิศวะโยธา สัง...  223   อธิบดีกรมประมง เปิดร้าน Fisherman Shop @nakhonphanom ชูของดีจังหวัดนครพนม ‘ลูกอ...  199  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง ต.หนองเทา อ.ท่าอุเท...  171  ร้าน Fisherman shop@Nakhonphanom   162  เข้าตรวจดูสถานที่ และร่วมจัดวางแผนสร้างโรงเพาะพักปลาแบบง่ายให้การสนับสนุนโครงการ...  158  ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำจังหวัดนครพนม (FC) โดยมี นายเฉลิมชัย...  155  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและ Fisherman Shop@Nakhonphanom   141  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันข้าราชการไทย   134  ายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เดินทางลงพื้นที่ไปยัง กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก...  129  ต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ในการตรวจติดตามการบริหารจัดกา...  115


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107