โครงการพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการพระราชดำริ 

แบรนเนอร์

 เผยเเพร่: 2020-02-17  |   ข่าววันที่: 2020-07-17 |  อ่าน: 98 ครั้ง
 

โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ด้านล่างนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กิจกรรมสำนักงาน.. (608)  แบนเนอร์สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (529) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวมอบนโยบายกรมประมง ประจำปี 2563 แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประมงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค.. (412) ประชุมความก้าวหน้าการเตรียมงานมหกรรมปลาร้าโลก.. (390) ติดตามและให้คำแนะนำฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในช่วงฤดูหนาว.. (384) สภาพอากาศแปรปรวน เตือน ปลากระชังน็อคน้ำ.. (380) ร่วมประชุม “ผู้ประกอบการเลี้ยงปลานิลกระชังเขื่อนลำปาว” .. (373) "โครงการไทยนิยมยั่งยืน".. (339) สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์.. (331) รูปแบรนเนอร์.. (285) ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงปลาหรือสัตว์น้ำ.. (253) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 .. (224) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระชนมพรรษา.. (223) ดำน้ำจับกุ้งยักษ์ กินปลาเขื่อนลำปาว.. (215) การรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทยและร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงประเทศไทย.. (213) กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือวิธีการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563.. (206) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังที่ได้รับผลกระทบโควิด-19.. (200) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลกระชังและกุ้งก้ามกรามที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 .. (197) ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ.. (192) สร้างอาหารธรรมชาติ โดยทำคอกปุ๋ยหมักและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ตามโครงการสร้างรายได้อาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (ปล่อยกุ้งก้ามกราม).. (192)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000