ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์


ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวศิรินรัตน์ ไผ่พูล ประมงอำเภอยางตลาด พร้อมด้วย นายเพลิน โตเกษม เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนางสาวพลอยศิริ เจริญศิริ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) ในเขตพื้นที่ ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส...  206   สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง กินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำป...  149  ตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านการประมง   85  ตอบแบบสำรวจการรับฟัง ความเห็นประเด็นร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ ฉบับแก้ไข คลิ...  82  ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)    78  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประ...  77  ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย   75  ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมง และมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว โครงการห...  66  พิษจากปลาปักเป้า   58  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   35


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000    Kalasinfisheries@gmail.com   0-4381-1034   0-4381-5254   แฟนเพจ