ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์


ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง บูรณาการร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ในเขตพื้นที่ ห้วยอัคคะ บ้านนาเรียง ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการปฏิบัติงาน ไม่พบผู้กระทำความผิด และไม่พบเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส...  206   สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง กินลมชมเขื่อนลำปาว ประจำป...  149  ตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ด้านการประมง   85  ตอบแบบสำรวจการรับฟัง ความเห็นประเด็นร่าง พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ ฉบับแก้ไข คลิ...  82  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (FC) ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประ...  77  ร่วมตรวจ ติดตาม และกำกับดูแลสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)    77  ปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย   75  ร่วมออกหน่วยให้บริการคลินิกประมง และมอบพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 50,000 ตัว โครงการห...  66  พิษจากปลาปักเป้า   58  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงฤดูแล้ง   35


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

     สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 6/9 ถนนบายพาส - ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000    Kalasinfisheries@gmail.com   0-4381-1034   0-4381-5254   แฟนเพจ