ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64/2563 วันนี้ 15 กรกฎาคม 2563  นายสุริยา  จงโยธา  ประมงจังหวัดหนองคาย  ว่าที่ ร.ต.ภูวเดช  กุลรักษา  ประมงอำเภอเมืองหนองคาย  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย/ด่านกักกันสัตว์?หนองคาย/สนง.ปศุสัตว์อ.เมืองหนองคายออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์? กิจกรรมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์? อาหารสัตว์น้ำ? ยาสัตว์? และยาสัตว์น้ำ?ในพื้นที่อ.เมืองหนองคาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     เลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง 090-8994003 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพการประมง 090-8994001 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 090-8994002 ประมงอำเภอท่าบ่อ 090-8994006 ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่ 090-8994099 ประมงอำเภอโพนพิสัย (ว่าง) 090-8994007 ประมงอำเภอรัตนวาปี (ว่าง) 090-8994008 ประมงอำเภอเมืองหนองคาย 090-8994005    fpo.nongkhai@gmail.com   0 - 4241 - 1711 , 0 - 4241 - 2429   0 - 4241 - 1711   แฟนเพจ