ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (3,701)  โครงสร้างหน่วยงาน.. (1,260) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,097) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,086) ติดต่อเรา.. (1,056) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,021) พื้นที่รับผิดชอบ.. (1,017) 15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,011) วิสัยทัศน์ กรมประมง .. (990) สมุดออนไลน์.. (972) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (855) งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (835) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (799) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (799) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (660) ประกาศสอบราคา.. (633) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (629) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (627) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (554) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (513)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000