ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุริยา จงโยธา ประมงจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายสมเกียรติ พันธุระ ประมงอำเภอโพนพิสัย และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง (การเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อซีเมนต์) ได้แก่ ปลาดุก กบ และอาหารสัตว์น้ำ ให้กับโรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8 ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย พร้อมกันนี้ ได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวกับครูและนักเรียนที่ดูแลกิจกรรม เพื่อให้สัตว์น้ำเจริญเติบโต นำมาประกอบอาหารให้กับนักเรียนได้ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     เลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง 090-8994003 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพการประมง 090-8994001 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 090-8994002 ประมงอำเภอท่าบ่อ 090-8994006 ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่ 090-8994099 ประมงอำเภอโพนพิสัย (ว่าง) 090-8994007 ประมงอำเภอรัตนวาปี (ว่าง) 090-8994008 ประมงอำเภอเมืองหนองคาย 090-8994005    fpo.nongkhai@gmail.com   0 - 4241 - 1711 , 0 - 4241 - 2429   0 - 4241 - 1711   แฟนเพจ