เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 

ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัด

 เผยเเพร่: 2017-05-31  |   ข่าววันที่: 2017-06-12 |  อ่าน: 350 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (3,749)  โครงสร้างหน่วยงาน.. (1,275) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,111) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,100) ติดต่อเรา.. (1,071) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,037) พื้นที่รับผิดชอบ.. (1,035) 15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,025) วิสัยทัศน์ กรมประมง .. (1,010) สมุดออนไลน์.. (987) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (864) งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (841) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (811) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (807) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (663) ประกาศสอบราคา.. (637) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (634) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (633) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (561) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (521)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000