ประกาศจังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและประมง กิจกรรมส่งเสริมเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

ประกาศจังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคเกษตรและประมง กิจกรรมส่งเสริมเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

 เผยเเพร่: 2017-05-18  |   ข่าววันที่: 2017-05-18 |  อ่าน: 426 ครั้ง
 

ใบเสนอราคา

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

บัญชีเอกสารส่วนที่  2

ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (3,749)  โครงสร้างหน่วยงาน.. (1,274) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,110) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,100) ติดต่อเรา.. (1,070) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,036) พื้นที่รับผิดชอบ.. (1,035) 15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,025) วิสัยทัศน์ กรมประมง .. (1,009) สมุดออนไลน์.. (987) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (864) งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (841) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (811) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (807) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (663) ประกาศสอบราคา.. (637) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (634) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (633) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (561) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (520)