ประชาสัมพันธ์

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-17  |   ข่าววันที่: 2020-02-17 |  อ่าน: 16 ครั้ง
 

เปิดรับสมัครโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ : วิสาหกิจรายย่อย

หลักสูตร : การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์นำ้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ประมง
  2. มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
  3. มีการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เจ้าของคนเดียว/นิติบุคคล
  4. ได้การรับรองสถานที่ผลิต จาก อย. หรือมีแผนจะยืนขอการรับรองภายใน 1ปี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การเลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ.. (3,724)  โครงสร้างหน่วยงาน.. (1,268) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,103) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร.. (1,094) ติดต่อเรา.. (1,061) ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ.. (1,029) พื้นที่รับผิดชอบ.. (1,026) 15. จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (1,015) วิสัยทัศน์ กรมประมง .. (1,002) สมุดออนไลน์.. (981) งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561.. (861) งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560.. (839) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.. (805) งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2561.. (804) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ของหน่วยงานของรัฐรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561.. (660) ประกาศสอบราคา.. (634) งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2561.. (631) ผลการประเมินของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2560.. (629) สัตว์น้ำประจำจังหวัด.. (556) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (515)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     ๑๗๗ หมู่ที่ ๕ ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000