ประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับสมัครโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ : วิสาหกิจรายย่อย

หลักสูตร : การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและเทคนิคการตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมสัตว์นำ้

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ประมง
  2. มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
  3. มีการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/เจ้าของคนเดียว/นิติบุคคล
  4. ได้การรับรองสถานที่ผลิต จาก อย. หรือมีแผนจะยืนขอการรับรองภายใน 1ปี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     เลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง 090-8994003 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพการประมง 090-8994001 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 090-8994002 ประมงอำเภอท่าบ่อ 090-8994006 ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่ 090-8994099 ประมงอำเภอโพนพิสัย (ว่าง) 090-8994007 ประมงอำเภอรัตนวาปี (ว่าง) 090-8994008 ประมงอำเภอเมืองหนองคาย 090-8994005    fpo.nongkhai@gmail.com   0 - 4241 - 1711 , 0 - 4241 - 2429   0 - 4241 - 1711   แฟนเพจ