ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย..คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุทัศน์ เผือกจีน ประมงจังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้        นางสาวเบญจมาภรณ์ สุภรณ์  นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  เข้าร่วมอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Webex) ในโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีประมาณ พ.ศ.2566” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

    รายละเอียด เลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง 090-8994003 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพการประมง 090-8994001 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 090-8994002 ประมงอำเภอท่าบ่อ 090-8994006 ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่ 090-8994099 ประมงอำเภอโพนพิสัย (ว่าง) 090-8994007 ประมงอำเภอรัตนวาปี (ว่าง) 090-8994008 ประมงอำเภอเมืองหนองคาย 090-8994005  email  fpo.nongkhai@gmail.com  โทรศัพท์ 0 - 4241 - 1711 , 0 - 4241 - 2429  FAX 0 - 4241 - 1711  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6