ประชาสัมพันธ์ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย


ประชาสัมพันธ์ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ กลุ่มทะเบียนเเละอนุญาตทำการประมง
1.แนวทางการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2561 - 2562(รายละเอียด)
2.กำหนดห้วงเวลาและหลักเกณฑ์ในการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือสำหรับประมงพาณิชย์(รายละเอียด)
3.มาตรฐานเครื่องมือประมงที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์(รายละเอียด)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     เลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง 090-8994003 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพการประมง 090-8994001 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 090-8994002 ประมงอำเภอท่าบ่อ 090-8994006 ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่ 090-8994099 ประมงอำเภอโพนพิสัย (ว่าง) 090-8994007 ประมงอำเภอรัตนวาปี (ว่าง) 090-8994008 ประมงอำเภอเมืองหนองคาย 090-8994005    fpo.nongkhai@gmail.com   0 - 4241 - 1711 , 0 - 4241 - 2429   0 - 4241 - 1711   แฟนเพจ