ข่าวประชาสัมพันธ์  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เตือน ! ! ! เกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดปลา ในช่วง....ฤดูนาว   139   รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   134  งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   126  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย   118  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564    112  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    111  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565   107  ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย   103  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565   90  ประชุมติดตามเร่งรัดกำกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่    89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     เลขที่ 177 หใู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000    fpo.nongkhai@gmail.com   0 - 4241 - 1711 , 0 - 4241 - 2429   0 - 4241 - 1711   แฟนเพจ