การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย


การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย !!   ขอประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำของตนเอง 

 

>> องค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ..มิติใหม่ <<

>> กฎกระทรวง 3 ฉบับ <<

>> กฎกระทรวงงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 <<

>> คู่มือจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ <<

>> พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 <<

>> ประกาศ สทนช. กำหนดแบบคำขอฯ (อยู่ระหว่างประกาศฯ) <<

_____________________________________________________

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     เลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง 090-8994003 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพการประมง 090-8994001 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 090-8994002 ประมงอำเภอท่าบ่อ 090-8994006 ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่ 090-8994099 ประมงอำเภอโพนพิสัย (ว่าง) 090-8994007 ประมงอำเภอรัตนวาปี (ว่าง) 090-8994008 ประมงอำเภอเมืองหนองคาย 090-8994005    fpo.nongkhai@gmail.com   0 - 4241 - 1711 , 0 - 4241 - 2429   0 - 4241 - 1711   แฟนเพจ