ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 และ 8 เมษายน 2564 ดร.สุทัศน์ เผือกจีน ประมงจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายชนวีร์ ฉัตรทิน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.ส.เบญจมาภรณ์ สุภรณ์ นักวิชาการประมง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ดำเนินการติดตามและประเมินผลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เกษตรกรรายเก่า ปี 2563 จำนวน 13 ราย) ณ หมู่ 6 , 7 , 8 , 9 และ 12 ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำการสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อเป็นอาหารปลา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย

     เลขที่ 177 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง 090-8994003 กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพการประมง 090-8994001 กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 090-8994002 ประมงอำเภอท่าบ่อ 090-8994006 ประมงอำเภอศรีเชียงใหม่ 090-8994099 ประมงอำเภอโพนพิสัย (ว่าง) 090-8994007 ประมงอำเภอรัตนวาปี (ว่าง) 090-8994008 ประมงอำเภอเมืองหนองคาย 090-8994005    fpo.nongkhai@gmail.com   0 - 4241 - 1711 , 0 - 4241 - 2429   0 - 4241 - 1711   แฟนเพจ