ตรวจสอบจำนวนจระเข้ และสถานที่เลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอเอราวัณ อำเภอวังสะพุง และอำเภอเมืองเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ตรวจสอบจำนวนจระเข้ และสถานที่เลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอเอราวัณ อำเภอวังสะพุง และอำเภอเมืองเลย วันที่ 21 ตุลาคม 2563 
นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงและประมงอำเภอเอราวัณ ร่วมกันตรวจสอบจำนวนจระเข้ และสถานที่เลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอเอราวัณ อำเภอวังสะพุง และอำเภอเมือง ดังนี้
1) นายณัฐกฤต สีมะลี เลขที่ 163 หมู่ที่ 9 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จำนวน 9 ตัว สถานที่เลี้ยงมีความแข็งแรง ป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ได้
2) นางสาวนิตยา  วงบำหลาบ เลขที่ 239 หมู่ที่ 3 ตำบลผาสามยอด  อำเภอเอราวัณ จำนวน 107 ตัว สถานที่เลี้ยงมีความแข็งแรง ป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ได้
3) นายภิวา  งอกงาม เลขที่ 42 หมู่ที่10 ตำบลทรายขาว  อำเภอวังสะพุง จำนวน 2 ตัว สถานที่เลี้ยงมีความแข็งแรง ป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ได้
3) นายภิวา  งอกงาม เลขที่ 42 หมู่ที่10 ตำบลทรายขาว  อำเภอวังสะพุง จำนวน 2 ตัว สถานที่เลี้ยงมีความแข็งแรง ป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ได้
4) นายพิชา  ศรพรหม เลขที่ 199 ถนน ไร่ทาม-สงเปือย หมู่ที่ 11  ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จำนวน 82 ตัว สถานที่เลี้ยงมีความแข็งแรง ป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    154  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ