ตรวจสอบจำนวนจระเข้ และสถานที่เลี้ยงจระเข้

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ตรวจสอบจำนวนจระเข้ และสถานที่เลี้ยงจระเข้ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย น.ส.เข็มทอง หรพูน ประมงอำเภอภูกระดึง ร่วมกันตรวจสอบจำนวนจระเข้ และสถานที่เลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอภูกระดึง และอำเภอหนองหิน ดังนี้
1) นายพุทธาวัฒน์ วัฒนามณีโรจน์ 151 ม.2 ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จำนวน 3 ตัว สถานที่เลี้ยงมีความแข็งแรง ป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ได้
2) นายอุเทน ไชยสีหา 179 ม.6 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จำนวน 201 ตัว สถานที่เลี้ยงมีความแข็งแรง ป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ได้
3) นายสุเมท วิเชียรศิริ 250/1 ม.5 ต.หนองหิน จำนวน 110 ตัว สถานที่เลี้ยงมีความแข็งแรง ป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    296  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    159  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ