โครงการบูรณาการ สร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ฯ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการบูรณาการ สร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ฯ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 

โครงการบูรณาการ สร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ฯ อำเภอนาด้...


วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการบูรณาการ สร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดย นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมกับ นางสาวพิณผกา  บุญโสภิณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายเมธา  ตาลเหล็ก เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการรับบริการ ให้ความรู้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแลย จำนวน 50,000 ตัว เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะชุมชน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   296   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    158  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  95  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  93  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ