โครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

โครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

โครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ อ.นาแห้ว

 เผยเเพร่: 2018-05-15  |   ข่าววันที่: 2018-05-14 |  อ่าน: 284 ครั้ง
 

วันที่11 พฤษภาคม 2561 นายรังสรรค์ วัฒณพานิช นายอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วย หัวหน้าโครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ อำเภอนาแห้ว  ร่วมบูรณการ ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำจืด กับหน่วยงานในพื้นที่โดย เกษตรอำเภอ ผอ กศน. ทหารตำรวจ ส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภายใต้โครงการฯ โดยได้การสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ปลากินพืช 20,000 ตัว. ลูกกบ3,000 ตัว ปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิต และอนุรักษ์ทรัพยากร คนอยู่กับป่าอย่างยังยืน

 Tags

  •  บทความ
  • องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC) ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง ทบ.1, 2 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประมงอาสา สัตว์น้ำควบคุม (พื้นที่ประกาศ/จำนวน) ปริมาณผลผลิตจากการประมง การนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำเปิด จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด เรือประมงพื้นบ้าน ทบ.3 การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง โครงการพระราชดำริ ปลาหน้าวัด องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
  •  Hits 10 อันดับ
  • ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,559)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (1,068) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (982) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (953) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (942) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (903) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (879) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (744) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (690) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. (633)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000