Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

ศพก.อ.ท่าลี่

 เผยเเพร่: 2018-05-11  |   ข่าววันที่: 2018-05-11 |  อ่าน: 508 ครั้ง
 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานจัดงาน (Field Day) อำเภอท่าลี่ ณ ศพก.อำเภอท่าลี่ จังหวุัดเลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดย นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย นายสุริยา  ทานสุทัศน์ ประมงอำเภอท่าลี่ และ นายเมธา  ตาลเหล็ก เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมจัดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ประชาชนที่เข้าร่วมรับบริการด้านการเกษตร ในครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กรมประมง เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว.. (1,839)  ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,383) ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (871) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (824) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (807) รัชกาลที่ 10.. (797) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (743) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (729) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (715) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (680) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (557) Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.. (508) ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (475) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. (452) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561.. (413) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 เข้าเข้าติดตามผลดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดเลย.. (413) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561.. (400) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.. (390) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (372) ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว.. (368)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000