Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

ศพก.อ.ท่าลี่


วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานจัดงาน (Field Day) อำเภอท่าลี่ ณ ศพก.อำเภอท่าลี่ จังหวุัดเลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดย นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย นายสุริยา  ทานสุทัศน์ ประมงอำเภอท่าลี่ และ นายเมธา  ตาลเหล็ก เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมจัดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ประชาชนที่เข้าร่วมรับบริการด้านการเกษตร ในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   189   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  135  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   106  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  87  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้าง...  86  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   81  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  75  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  68  เปิดตลาด Fisherman Market @ Loei   64  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ