ตรวจติดตามเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่ (รายเก่าปี 2560)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ตรวจติดตามเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่ (รายเก่าปี 2560) 

ติดตาม โครงการทฤษฎีใหม่ (รายเก่าปี 2560)

 เผยเเพร่: 2018-05-17  |   ข่าววันที่: 2018-05-17 |  อ่าน: 335 ครั้ง
 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสายัน  อาสาวัง ประมงอำเภอด่านซ้าย เข้าตรวจติดตามเกษตรกร โครงการทฤษฎีใหม่ (รายเก่าปี 2560) นายทองดี ศรีบุรินทร์ บ้านหนองเสือคราง ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จัดทำศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบ ขณะนี้มีลูกพันธุ์กบพร้อมจำหน่าย 20,000 ตัว ตัวละ 1 - 2 บาท เพื่อนำไปเลี้ยงต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (192)   ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (175)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (175)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (169)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (137)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (120)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (110)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (86)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000