ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ 

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ 23 เม.ย. 61

 เผยเเพร่: 2018-04-24  |   ข่าววันที่: 2018-04-24 |  อ่าน: 984 ครั้ง
 

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.30น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ซึ่งมี นาย สายัญ อาสาวัง ประมงอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย นายมงคล สารมะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน นายสอน สารมะโน ผู้บ้านนาข่า นางไกรษร สารมะโน ผู้ใหญ่บ้านปากหมัน กองร้อยทหารพราน ที่2108 หน่วยทหารชุดปฎิบัติมวลชนสัมพันธ์ ที่2102 และพี่น้องชาวบ้านนาข่า ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย ซึ่งปีนี้มีโครงการปล่อยปลาเพื่อขยายพันธ์ ในแหล่งน้ำสาธารณะเขตอำเภอด่านซ้าย ตามโครงการจำนวน 1,000,000 ตัวซึ่งวันนี้ได้ปล่อยให้หมู่บ้าน 5 หมู่บ้านจำนวน 300,000 ตัว ซึ่งในวันนี้ดำเนินกิจกรรมปล่อยปลา ณ.หนองโง้ง พื้นที่ 6 ไร่ หมู่ 5 บ้านนาข่า ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย ซึ่งมีความเหมาะสมและได้รับการปรับปรุงคลอกใหม่เหมาะแก่การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่ม ผลผลิตในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เพื่อการบริโภคและเพิ่มรายได้เป็นการยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาพัฒนาชนทบแบบผสมผสานที่ให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมในทุกด้าน งานด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมและอบรมและการเลื้ยงปลาแบบผสมผสานแก่เกษตรในพื้นที่ และสาธิต การเลี้ยงสัตว์แบบต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรเข้าศึกษา ดูงานเพื่อไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำเป็นการฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของประชาชน ณ.หนองโง้งบ้านนาข่าตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย

 Tags

  •  บทความ
  • องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC) ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง ทบ.1, 2 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประมงอาสา สัตว์น้ำควบคุม (พื้นที่ประกาศ/จำนวน) ปริมาณผลผลิตจากการประมง การนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำเปิด จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด เรือประมงพื้นบ้าน ทบ.3 การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง โครงการพระราชดำริ ปลาหน้าวัด องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
  •  Hits 10 อันดับ
  • ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,563)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (1,069) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (984) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (956) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (944) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (904) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (881) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (745) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (692) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. (633)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000