ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ 

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ 23 เม.ย. 61


วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.30น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ซึ่งมี นาย สายัญ อาสาวัง ประมงอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย นายมงคล สารมะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน นายสอน สารมะโน ผู้บ้านนาข่า นางไกรษร สารมะโน ผู้ใหญ่บ้านปากหมัน กองร้อยทหารพราน ที่2108 หน่วยทหารชุดปฎิบัติมวลชนสัมพันธ์ ที่2102 และพี่น้องชาวบ้านนาข่า ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย ซึ่งปีนี้มีโครงการปล่อยปลาเพื่อขยายพันธ์ ในแหล่งน้ำสาธารณะเขตอำเภอด่านซ้าย ตามโครงการจำนวน 1,000,000 ตัวซึ่งวันนี้ได้ปล่อยให้หมู่บ้าน 5 หมู่บ้านจำนวน 300,000 ตัว ซึ่งในวันนี้ดำเนินกิจกรรมปล่อยปลา ณ.หนองโง้ง พื้นที่ 6 ไร่ หมู่ 5 บ้านนาข่า ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย ซึ่งมีความเหมาะสมและได้รับการปรับปรุงคลอกใหม่เหมาะแก่การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่ม ผลผลิตในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เพื่อการบริโภคและเพิ่มรายได้เป็นการยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาพัฒนาชนทบแบบผสมผสานที่ให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมในทุกด้าน งานด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมและอบรมและการเลื้ยงปลาแบบผสมผสานแก่เกษตรในพื้นที่ และสาธิต การเลี้ยงสัตว์แบบต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรเข้าศึกษา ดูงานเพื่อไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำเป็นการฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของประชาชน ณ.หนองโง้งบ้านนาข่าตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    303   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   302  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    215  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    179  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  134  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   122  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  103  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก...  96  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  95  งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   84

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ