ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว 

ออกปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำ 24 เม.ย.61

 เผยเเพร่: 2018-04-24  |   ข่าววันที่: 2018-04-24 |  อ่าน: 368 ครั้ง
 

วันที่ 24 เมษายน 2561 ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นายวิทยา  หันตุลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกปฏิบัติงานแทนด่านตรวจสัตว์น้ำ ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว ตามคำขออนุญาต ของอภิวัฒน์ฟาร์มปลา เชียงคาน ผลการตรวจสินค้าสัตว์น้ำที่ด่านพรมแดนคกไผ่ ตรงตามคำขอ พร้อมทั้งออกประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง การนำเข้า นำผ่านและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำฯ ให้ผู้ประกอบส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทราบ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กรมประมง เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว.. (1,838)  ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,381) ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (867) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (823) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (805) รัชกาลที่ 10.. (796) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (743) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (721) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (714) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (680) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (555) Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.. (507) ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (474) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. (451) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 เข้าเข้าติดตามผลดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดเลย.. (413) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561.. (411) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561.. (400) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.. (390) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (372) ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว.. (368)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000