ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว 

ออกปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำ 24 เม.ย.61

 เผยเเพร่: 2018-04-24  |   ข่าววันที่: 2018-04-24 |  อ่าน: 431 ครั้ง
 

วันที่ 24 เมษายน 2561 ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นายวิทยา  หันตุลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกปฏิบัติงานแทนด่านตรวจสัตว์น้ำ ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว ตามคำขออนุญาต ของอภิวัฒน์ฟาร์มปลา เชียงคาน ผลการตรวจสินค้าสัตว์น้ำที่ด่านพรมแดนคกไผ่ ตรงตามคำขอ พร้อมทั้งออกประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง การนำเข้า นำผ่านและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำฯ ให้ผู้ประกอบส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทราบ

 Tags

  •  บทความ
  • องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC) ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง ทบ.1, 2 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประมงอาสา สัตว์น้ำควบคุม (พื้นที่ประกาศ/จำนวน) ปริมาณผลผลิตจากการประมง การนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำเปิด จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด เรือประมงพื้นบ้าน ทบ.3 การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง โครงการพระราชดำริ ปลาหน้าวัด องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
  •  Hits 10 อันดับ
  • ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,560)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (1,069) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (982) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (956) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (944) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (904) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (880) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (745) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (691) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. (633)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000