ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ตำบลเขาหลวง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ตำบลเขาหลวง วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสายัน  อาสาวัง ประมงอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว ผาสาว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง โดย พ.อ.ปริชญ์  สุคันธศรี รอง ผบ.มทบ.28 จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายก อบต. นางสาวสุพรรณวดี คำสุข ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ปลากินพืช 60,000 ตัว ปล่อยในอ่างเก็บน้ำ และมอบให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลเขาหลวง ทั้ง 13 หมู่บ้าน  เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งเข้าตรวจพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   296   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    158  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  95  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  93  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ