ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ตำบลเขาหลวง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ตำบลเขาหลวง วันที่ 16 กันยายน 2564 นายสายัน  อาสาวัง ประมงอำเภอวังสะพุง เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว ผาสาว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง โดย พ.อ.ปริชญ์  สุคันธศรี รอง ผบ.มทบ.28 จังหวัดเลย พร้อมด้วย นายก อบต. นางสาวสุพรรณวดี คำสุข ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ปลากินพืช 60,000 ตัว ปล่อยในอ่างเก็บน้ำ และมอบให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลเขาหลวง ทั้ง 13 หมู่บ้าน  เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งเข้าตรวจพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   212   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  173  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   159  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   134  โครงการเกษตรอินทรีย์   82  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   74  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  60  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   60  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนมิถุนายน 2565   58  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  58


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ