ตรวจสอบบ่อเลี้ยงจระเข้ของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอภูกระดึง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ตรวจสอบบ่อเลี้ยงจระเข้ของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอภูกระดึง วันที่ 14 กันยายน  2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมตรวจสอบบ่อเลี้ยงจระเข้ของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอภูกระดึง ซึ่งประสบปัญหาน้ำหลากท่วมบ่อ พร้อมทั้งแนะนำให้เฝ้าระวัง เสริมความแข็งแรงของตะแกรงกั้นขอบบ่อและกันไม่ให้น้ำเข้าไปในบ่อเลี้ยงได้ เพื่อป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ออกสู่ภายนอก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ