กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ปี 2564 วันที่ 14 กันยายน 2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานประมงจังหวัดเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ วันที่ 21 กันยายน 2564 ระดับจังหวัด ณ อ่างเก็บน้ำอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และได้ประสานงานให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอภูกระดึงที่ดูแลแหล่งน้ำสาธารณะมารับพันธุ์สัตว์น้ำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน ในพื้นที่อำเภอภูกระดึง รวมพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียน 100,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง 200,000 ตัว ปลาแก้มช้ำ 100,000 ตัว ปลาแกง 100,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    153  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ