ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 เพื่อทบทวนในการจัดทำประกาศเป็นเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558       และพระราชกำหนดการประมง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จำนวน 4 ประตู อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 เพื่อทบทวนในการจัดทำประกาศเป็นเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558       และพระราชกำหนดการประมง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จำนวน 4 ประตู อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายศุภโชค  แทรกสุข ประมงอำเภอคลองหลวง นางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ชลประทานรังสิตใต้ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่รักษาพืชพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 เพื่อทบทวนในการจัดทำประกาศเป็นเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จำนวน 4 ประตู  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิ...  196   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภ...  71  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางปภาดา ...  59  วันที่ 23 ม.ค. 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง รักษาร...  53  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี   52  วันที่ 19 มกราคม 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รั...  52  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน   50  ราคากุ้ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   47  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนางวาสนา...  42  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นา...  39


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ