วันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินและพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมงกิจกรรมยกระดับศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินและพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมงกิจกรรมยกระดับศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 นายธีรทัศน์ ศิริแดง ประมงจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินและพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านประมงกิจกรรมยกระดับศูนย์ ศพก.เครือข่ายด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในลักษณะสอนเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต ณ อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอคลองหลวง อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ และอำเภอลำลูกกา โดยทางคณะกรรมการได้สรุปผลการตรวจประเมินยกระดับศูนย์ ศพก.เครือข่าย ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ นายดอกรัก สุคนที ศูนย์ ศพก.เครือข่ายตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และ นายมานพ พรรณพลีวรรณ ศูนย์ ศพก.เครือข่ายตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  276   วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...  268  วันที่ 29 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี และนางสาวชนิกานต์ โ...  260  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายศุภโชค แ...  243  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  235  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...  229  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโช...  226  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโ...  205  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  197  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  187


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ