วันที่ 19 มกราคม 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ในการรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 19 มกราคม 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ในการรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี วันที่ 19 มกราคม 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดปทุมธานี    ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ในการรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี..คลิก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

  รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  email  fpopathumthani@gmail.com  โทรศัพท์ 25816373  FAX 25816373  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6