วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิกานต์ โชติมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางปภาดา เขียวชุมนุม ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว และนางสาววาสนา จันทร์แจ่มใส ประมงอำเภอคลองหลวง เยี่ยมชม และประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman Market ในบริเวณตลาดเกษตรกร ข้างศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคลองหลวงได้นำผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว ปลาช่อนแดดเดียว ทอดมันปลา และข้าวปลาแกะ ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงและธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิกานต์ โชติมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางปภาดา เขียวชุมนุม ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว และนางสาววาสนา จันทร์แจ่มใส ประมงอำเภอคลองหลวง เยี่ยมชม และประชาสัมพันธ์ร้าน Fisherman Market ในบริเวณตลาดเกษตรกร ข้างศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคลองหลวงได้นำผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว ปลาช่อนแดดเดียว ทอดมันปลา และข้าวปลาแกะ ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงและธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่ดังกล่าว ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิ...  182   วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายมานพ เ...  130  ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ...  102  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค...  61  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภ...  51  วันที่ 23 ม.ค. 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง รักษาร...  42  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางปภาดา ...  41  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน   40  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี   36  ราคากุ้ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   35


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ