วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมงอำเภอลำลูกกา ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอลำลูกกา เพื่อพิจารณาให้การรับรองความเสียหายและให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอำเภอลำลูกกามีเกษตรกรด้านการประมงที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 27 ราย พื้นที่ความเสียหาย 50.50 ไร่ 80 ตารางเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 265,881 บาท ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมงอำเภอลำลูกกา ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.อ.) อำเภอลำลูกกา เพื่อพิจารณาให้การรับรองความเสียหายและให้ความเห็นชอบให้ใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งอำเภอลำลูกกามีเกษตรกรด้านการประมงที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 27 ราย พื้นที่ความเสียหาย 50.50 ไร่ 80 ตารางเมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 265,881 บาท ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิ...  182   วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายมานพ เ...  131  ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ...  102  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค...  63  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภ...  52  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน   42  วันที่ 23 ม.ค. 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง รักษาร...  42  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางปภาดา ...  41  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี   36  ราคากุ้ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   35


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ