วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค แทรกสุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมงอำเภอลำลูกกา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พบว่าเกษตรกรมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ราย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสาร หลักฐานฯ ประกอบการยื่นคำขอฯ ต่อไป

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค แทรกสุข รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับนายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมงอำเภอลำลูกกา และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พบว่าเกษตรกรมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 ราย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสาร หลักฐานฯ ประกอบการยื่นคำขอฯ ต่อไป  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  245   วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายศุภโชค แ...  188  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...  185  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  171  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโช...  167  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...  154  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  147  วันที่ 29 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี และนางสาวชนิกานต์ โ...  146  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโ...  145  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  131


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ