วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมกับ นางปภาดา เขียวชุมนุม ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ฯ ลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจเยี่ยมฟาร์มตะพาบน้ำ จำนวน 3 ราย เพื่อแจ้งขั้นตอนการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำหรือลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(ตะพาบน้ำ), รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตะพาบน้ำทั้ง 3 ราย และได้ตรวจสอบระดับน้ำเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองพระยาบรรลือซึ่งรับน้ำมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้ประมงอำเภอลาดหลุมแก้วได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลลาดหลุมแก้ว จำนวน 5 ราย

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมกับ นางปภาดา เขียวชุมนุม ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ฯ ลงพื้นที่สำรวจ/ตรวจเยี่ยมฟาร์มตะพาบน้ำ จำนวน 3 ราย เพื่อแจ้งขั้นตอนการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำหรือลูกพันธุ์สัตว์น้ำ(ตะพาบน้ำ), รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตะพาบน้ำทั้ง 3 ราย และได้ตรวจสอบระดับน้ำเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองพระยาบรรลือซึ่งรับน้ำมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกันนี้ประมงอำเภอลาดหลุมแก้วได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลลาดหลุมแก้ว จำนวน 5 ราย  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  245   วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายศุภโชค แ...  188  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...  185  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  171  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโช...  167  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...  154  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  147  วันที่ 29 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี และนางสาวชนิกานต์ โ...  146  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโ...  145  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  131


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ