ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้ปรับปรุงฟาร์มและปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้ปรับปรุงฟาร์มและปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ นางปภาดา เขียวชุมนุม ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว นางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้ปรับปรุงฟาร์มและปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 ซึ่งแจ้งให้ปรับปรุงสถานที่ตามประกาศ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 พบว่ายังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข จึงแจ้งให้ปรับปรุงภายในกำหนด และจะลงตรวจซ้ำอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ บริเวณคลองสิบสาม อำเภอหนองเสือ ซึ่งเป็นจุดระบายน้ำ พบว่ายังระบายน้ำได้ตามปกติและอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง รวมถึงแจ้งเตือนเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อเลี้ยงในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ นางปภาดา เขียวชุมนุม ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว นางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้ปรับปรุงฟาร์มและปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 ซึ่งแจ้งให้ปรับปรุงสถานที่ตามประกาศ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 พบว่ายังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข จึงแจ้งให้ปรับปรุงภายในกำหนด และจะลงตรวจซ้ำอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ บริเวณคลองสิบสาม อำเภอหนองเสือ ซึ่งเป็นจุดระบายน้ำ พบว่ายังระบายน้ำได้ตามปกติและอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง รวมถึงแจ้งเตือนเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อเลี้ยงในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิ...  143   วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายมานพ เ...  101  ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็นต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ...  81  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโชค...  43  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน   20  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภ...  16  ราคากุ้ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   12  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี   12  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางปภาดา ...  10  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นา...  7


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ