ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้ปรับปรุงฟาร์มและปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้ปรับปรุงฟาร์มและปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 

pathumthani

 เผยเเพร่: 2021-10-07  |   ข่าววันที่: 2021-10-06 |  อ่าน: 114 ครั้ง
 

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ นางปภาดา เขียวชุมนุม ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว นางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้ปรับปรุงฟาร์มและปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 ซึ่งแจ้งให้ปรับปรุงสถานที่ตามประกาศ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 พบว่ายังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข จึงแจ้งให้ปรับปรุงภายในกำหนด และจะลงตรวจซ้ำอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ บริเวณคลองสิบสาม อำเภอหนองเสือ ซึ่งเป็นจุดระบายน้ำ พบว่ายังระบายน้ำได้ตามปกติและอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง รวมถึงแจ้งเตือนเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อเลี้ยงในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ นางปภาดา เขียวชุมนุม ประมงอำเภอลาดหลุมแก้ว นางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้ปรับปรุงฟาร์มและปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 ซึ่งแจ้งให้ปรับปรุงสถานที่ตามประกาศ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 พบว่ายังไม่มีการปรับปรุงแก้ไข จึงแจ้งให้ปรับปรุงภายในกำหนด และจะลงตรวจซ้ำอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ บริเวณคลองสิบสาม อำเภอหนองเสือ ซึ่งเป็นจุดระบายน้ำ พบว่ายังระบายน้ำได้ตามปกติและอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง รวมถึงแจ้งเตือนเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อเลี้ยงในช่วงฤดูฝน ในพื้นที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการปร... (351)   วันที่ 9 กันยายน 2564 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นปร... (226)  วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มบริหารจ... (172)  ประกาศจังหวัดปทุมธานี การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ... (164)  เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2564 เรื่องความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ใ... (148)  วันที่ 21 กันยายน 2564 นายรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายสมพงศ์ ... (148)  วันที่ 20 กันยายน 2564 นายรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนางสาวชนิกา... (122)  วันที่ 23 กันยายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางสาวชน... (121)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเ... (115)  ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแจ้งผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้ปรับปรุงฟาร์มและปฏ... (114)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000