วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ นายเชษฐ์ ธนเศรษฐ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) ตรวจยึดเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำซึ้งลักลอบใช้ทำการประมงในช่วงฤดูปลามีไข่ฯ ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ในพื้นที่คลองเจ็ดฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายมณเฑียร เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ นายเชษฐ์ ธนเศรษฐ์ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา) ตรวจยึดเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำซึ้งลักลอบใช้ทำการประมงในช่วงฤดูปลามีไข่ฯ ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) ในพื้นที่คลองเจ็ดฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-07-20  |   ข่าววันที่: 2021-07-20 |  อ่าน: 167 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการปร... (351)   วันที่ 9 กันยายน 2564 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นปร... (226)  วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มบริหารจ... (172)  ประกาศจังหวัดปทุมธานี การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ... (164)  เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2564 เรื่องความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ใ... (148)  วันที่ 21 กันยายน 2564 นายรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายสมพงศ์ ... (148)  วันที่ 20 กันยายน 2564 นายรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนางสาวชนิกา... (122)  วันที่ 23 กันยายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางสาวชน... (121)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเ... (115)  วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสา... (113)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000