วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจาก นายมานพ เหล็มปาน ประมงอำเภอสามโคก ว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่ามีการวางข่ายจับปลาในคลองวัดบางเตยกลาง ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จึงมอบหมาย นางทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ให้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบข่ายจับปลาในคลองข้างวัดบางเตยนอกติดประตูระบายน้ำ จำนวน 1 ผืน ขนาดตา 7ซม. ยาว 50 ม. ซึ่งเป็นการกระทำความผิดฝ่าฝืนพรก.ประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 56 และ 70 และไม่พบผู้กระทำความผิดจึงดำเนินการแจ้ง สภ.สามโคกเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน โดยเก็บของกลางไว้ที่สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจาก นายมานพ เหล็มปาน ประมงอำเภอสามโคก ว่าได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่ามีการวางข่ายจับปลาในคลองวัดบางเตยกลาง ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี จึงมอบหมาย นางทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ให้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบข่ายจับปลาในคลองข้างวัดบางเตยนอกติดประตูระบายน้ำ จำนวน 1 ผืน ขนาดตา 7ซม. ยาว 50 ม. ซึ่งเป็นการกระทำความผิดฝ่าฝืนพรก.ประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 56 และ 70 และไม่พบผู้กระทำความผิดจึงดำเนินการแจ้ง สภ.สามโคกเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน โดยเก็บของกลางไว้ที่สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  242   วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายศุภโชค แ...  177  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...  171  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโช...  160  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  157  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...  145  วันที่ 29 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี และนางสาวชนิกานต์ โ...  142  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  141  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโ...  133  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  125


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ