วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีดำเนินการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสุพจน์ พรรณรังษี อัยการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานคณะกรรมการฯ พ.ต.ท.วิเชียร เหมือนสุวรรณ ผู้แทนผู้กำกับสภ.เมืองปทุมธานีกรรมการ และนายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานีกรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณา คดีอาญาที่ 266/2564 ข้อกล่าวหาร่วมกันกระทำความผิดทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันทำการประมงในพื้นที่และในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่เลี้ยงตัวอ่อน โดยที่ประชุมมีมติให้เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย เป็นเงินคนละ 15,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีดำเนินการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสุพจน์ พรรณรังษี อัยการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานคณะกรรมการฯ พ.ต.ท.วิเชียร เหมือนสุวรรณ ผู้แทนผู้กำกับสภ.เมืองปทุมธานีกรรมการ และนายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานีกรรมการและเลขานุการเพื่อพิจารณา คดีอาญาที่ 266/2564 ข้อกล่าวหาร่วมกันกระทำความผิดทำการประมงในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันทำการประมงในพื้นที่และในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่เลี้ยงตัวอ่อน โดยที่ประชุมมีมติให้เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา จำนวน 2 ราย เป็นเงินคนละ 15,000 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  272   วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...  255  วันที่ 29 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี และนางสาวชนิกานต์ โ...  246  วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายศุภโชค แ...  233  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  221  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...  220  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโช...  216  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโ...  196  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  191  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  182


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ