วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ร่วมส่งมอบโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง ใน โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการแปรรูสัตว์น้ำ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำแก่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปหรือผู้สนใจ และให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ร่วมส่งมอบโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง ใน โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการแปรรูสัตว์น้ำ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำแก่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปหรือผู้สนใจ และให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางทัศนีย์   วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ร่วมส่งมอบโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง ใน โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการแปรรูสัตว์น้ำ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปทุมธานี  ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำแก่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปหรือผู้สนใจ และให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ณ  หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  244   วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายศุภโชค แ...  183  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...  179  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโช...  164  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  164  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...  151  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  145  วันที่ 29 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี และนางสาวชนิกานต์ โ...  145  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโ...  141  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  130


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ