วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ร่วมส่งมอบโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง ใน โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการแปรรูสัตว์น้ำ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำแก่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปหรือผู้สนใจ และให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ร่วมส่งมอบโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง ใน โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการแปรรูสัตว์น้ำ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำแก่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปหรือผู้สนใจ และให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ณ หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางทัศนีย์   วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ร่วมส่งมอบโรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 2 แห่ง ใน โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการแปรรูสัตว์น้ำ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดปทุมธานี  ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำแก่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปหรือผู้สนใจ และให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ณ  หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ หมู่ที่ 5 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิ...  196   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภ...  72  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางปภาดา ...  59  วันที่ 23 ม.ค. 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง รักษาร...  54  วันที่ 19 มกราคม 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รั...  53  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี   52  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน   52  ราคากุ้ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   49  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนางวาสนา...  43  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นา...  40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ