วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวเทพรดา จำปาเทศ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมติดตามแผนงานโครงการ ปี 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแผนและนโยบาย ปี 2564 โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเป็นประธานที่ประชุม ผ่าน Zoom Application ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางทัศนีย์ วัชรกรโยธิน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวเทพรดา จำปาเทศ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมติดตามแผนงานโครงการ ปี 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแผนและนโยบาย ปี 2564 โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเป็นประธานที่ประชุม ผ่าน Zoom Application ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชนิ...  196   วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายศุภ...  72  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางปภาดา ...  59  วันที่ 23 ม.ค. 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง รักษาร...  54  วันที่ 19 มกราคม 2566 นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รั...  53  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี   52  ราคากุ้งสดปากบ่อ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน   52  ราคากุ้ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565   49  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนางวาสนา...  43  วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นา...  40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ