วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางทัศนีย์  วัชรกรโยธิน  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายมณเฑียร  เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ และนางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางทัศนีย์  วัชรกรโยธิน  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายมณเฑียร  เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ และนางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางทัศนีย์  วัชรกรโยธิน  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายมณเฑียร  เกษตรสมบูรณ์ ประมงอำเภอหนองเสือ และนางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1. โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ฯ จำนวน 4 โรงเรียน สอบถามความต้องการปัจจัยการผลิตด้านการประมง และความต้องการในการอบรม หลักสูตรโภชนาการด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ รวมถึงสอบถามปัญหาด้านการเลี้ยงปลาและการจัดการบ่อปลาในโรงเรียนเพื่อร่วมดำเนินการแก้ไขและพัฒนาโครงการประมงโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันต่อไป

2. ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้ แจ้งผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2563 รวมถึงแจ้งเตือนเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อเลี้ยงในช่วงฤดูฝน จำนวน 1 ราย

3. ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงปลานิลที่ได้รับมาตรฐาน GAP ในเขตพื้นที่ อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  244   วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายศุภโชค แ...  182  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...  177  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโช...  164  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  162  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...  149  วันที่ 29 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี และนางสาวชนิกานต์ โ...  145  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  144  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโ...  140  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  128


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ