วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบสระเก็บน้ำในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับบำบัดสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเตรียมบ่อและสภาพน้ำให้มีความเหมาะสม เพื่อรองรับพันธุ์สัตว์น้ำที่จะปล่อยลงเลี้ยงตามโครงการฯ ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 12 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบสระเก็บน้ำในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับบำบัดสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเตรียมบ่อและสภาพน้ำให้มีความเหมาะสม เพื่อรองรับพันธุ์สัตว์น้ำที่จะปล่อยลงเลี้ยงตามโครงการฯ ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 12 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  244   วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนายศุภโชค แ...  182  วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...  177  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายศุภโช...  164  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  162  วันที่ 25 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้า...  149  วันที่ 29 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี และนางสาวชนิกานต์ โ...  145  วันที่ 22 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโช...  144  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายศุภโ...  140  วันที่ 27 เมษายน 2565 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาว...  128


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000    fpopathumthani@gmail.com   25816373   25816373   แฟนเพจ