วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบสระเก็บน้ำในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับบำบัดสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเตรียมบ่อและสภาพน้ำให้มีความเหมาะสม เพื่อรองรับพันธุ์สัตว์น้ำที่จะปล่อยลงเลี้ยงตามโครงการฯ ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 12 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบสระเก็บน้ำในโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ (ปม.1) แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับบำบัดสารอินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเตรียมบ่อและสภาพน้ำให้มีความเหมาะสม เพื่อรองรับพันธุ์สัตว์น้ำที่จะปล่อยลงเลี้ยงตามโครงการฯ ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 12 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-06-09  |   ข่าววันที่: 2021-06-08 |  อ่าน: 187 ครั้ง
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเ.. (346)   วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี โดยนายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบ.. (230)  วันที่ 9 กันยายน 2564 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี .. (217)  วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นางวาสนา จันทร์แจ่มใส เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมก.. (154)  ประกาศจังหวัดปทุมธานี การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (154)  วันที่ 21 กันยายน 2564 นายรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นายสมพงศ์ จิตหมั่น ประมงอำเภอลำลูกกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ.. (144)  เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2564 เรื่องความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกเชิงพาณิชย์ในจังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท.. (139)  วันที่ 20 กันยายน 2564 นายรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมายนางสาวชนิกานต์ โชติมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าตรวจประเมิ.. (118)  วันที่ 23 กันยายน 2564 นายนรินทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดปทุมธานี มอบหมาย นางสาวชนิกานต์ โชติมา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าตรวจประเม.. (116)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์ควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล(ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๔.. (112)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี

     ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000