ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต

 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต 

ประชาสัมพันธ์


สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ออกตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต เพื่อตรวจสอบดูใบอนุญาตและวันหมดอายุของใบอนุญาต เพื่อเตือนให้ร้านค้าเำเนินการต่ออายุใบอนุญาตร่วมทั้งตรวจสอบชนิดของอาหารที่จำหน่าย วันหมดอายุของอาหารสัตว์ ป้ายแสดงจุดจำหน่ายสินค้า ภาชนะบรรจุและการวางสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

     272/2 หมู่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000    cwchaiyaphum@hotmail.com   044-811943   044-811943   แฟนเพจ