กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้)

 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

กำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สนง.ประมงจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นส.ไปรมา ไสยา ประมงอำเภอเมืองชัยภูมิ
ลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (จระเข้) ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในตำบลในเมือง ตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

     272/2 หมู่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000    cwchaiyaphum@hotmail.com   044-811943   044-811943   แฟนเพจ