กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

ประชาสัมพันธ์


????????วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสุวรรณี สกุลทอง ประมงจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางจิราลักณ์ กุลนารัตน์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประมงอำเภอภูเขียวร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารสัตว์น้ำหนองหญ้าข้าวนก ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาบึกเพิ่มเติมจำนวน ๑๐ ตัวและชั่งวัดปลาที่อนุบาลในแหล่งน้ำหนองหญ้าข้าวนก ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ และใช้เครื่องมือข่ายในการประเมินปริมาณสัตว์น้ำฯ(CPUE) ในแหล่งน้ำดังกล่าวตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปี ๒๕๖๔ และ ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.๒๕๖๔ ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" คุ้มครองฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ให้รับรู้และเข้าใจรายละเอียดตามประกาศดังกล่าวต่อไป????????

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ

     272/2 หมู่ 7 ถนนองค์การฯสาย 1  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000    cwchaiyaphum@hotmail.com   044-811943   044-811943   แฟนเพจ