วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาววาสนา ยุภา ประมงอำเภออุทุมพรพิสัย นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง ตามโครงการยุวเกษตร ของโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาววาสนา ยุภา ประมงอำเภออุทุมพรพิสัย นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง ตามโครงการยุวเกษตร ของโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน 

กิจกรรม


วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาววาสนา ยุภา ประมงอำเภออุทุมพรพิสัย นางเสาวณี แสนโคก ประมงอำเภอเมืองศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในกระชัง ตามโครงการยุวเกษตร ของโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดในโครงการมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด   151   ลงพื้นที่ สำรวจอุทกภัย   109  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกติดตาม   98  “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"   93  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอ   84  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหารา...  79  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร    77  ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)    73  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเ...  72  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ย...  71


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

     ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000    fpo_sisaket@fisheries.go.th   045-611939   045-611939   แฟนเพจ