วันที่ 18 สิงหาคม 2565 - เวลา 09.09 น. นางสาววาสนา ยุภา ร่วมกิจกรรมกำหนดเขตอภัยทาน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ณ คลองอีสานเขียว บ้านเอือด – บ้านหนองจันทา ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ - เวลา 10.00 น. ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านยางเอือด ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย โดยได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำชุมชน บริการพันธุ์แหนแดง และเอกสารแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยได้รับการสนับสนุนพัธุ์สัตว์น้ำ ทั้ง 2 กิจกรรมจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 - เวลา 09.09 น. นางสาววาสนา ยุภา ร่วมกิจกรรมกำหนดเขตอภัยทาน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ณ คลองอีสานเขียว บ้านเอือด – บ้านหนองจันทา ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ - เวลา 10.00 น. ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านยางเอือด ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย โดยได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำชุมชน บริการพันธุ์แหนแดง และเอกสารแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยได้รับการสนับสนุนพัธุ์สัตว์น้ำ ทั้ง 2 กิจกรรมจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ 

กิจกรรม


วันที่ 18 สิงหาคม 2565

- เวลา 09.09 น. นางสาววาสนา ยุภา ร่วมกิจกรรมกำหนดเขตอภัยทาน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ณ คลองอีสานเขียว บ้านเอือด – บ้านหนองจันทา ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

- เวลา 10.00 น. ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านยางเอือด ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย โดยได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำชุมชน บริการพันธุ์แหนแดง และเอกสารแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ

โดยได้รับการสนับสนุนพัธุ์สัตว์น้ำ ทั้ง 2 กิจกรรมจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดในโครงการมหกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด   179   สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหารา...  104  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกติดตาม   100  “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"   95  ประชุม (ก.ช.ภ.อ.น้ำเกลี้ยง)    93  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.ศรีสะเ...  87  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ย...  85  ประมงอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอ   85  โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง   79  สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร    79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

     ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลหนองครก  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  33000    fpo_sisaket@fisheries.go.th   045-611939   045-611939   แฟนเพจ