ให้ข้อมูล คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับนำเข้าส่งออก

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ให้ข้อมูล คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับนำเข้าส่งออก 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 25 มกราคม 2564 ได้มีผู้ประกอบการเข้ามาติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออกสินค้าประมง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ให้ข้อมูล และคำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า โดยการให้ผู้ประกอบการ แสกนแอปไทยชนะ สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ ฆ่าเชื้อก่อนเข้ามาติดต่อราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   53   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   48  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   47  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   44  ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตรวจเยี่ยมหน่วยงา...  42  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   40  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   38  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   38  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   38


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ