รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


รายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ศบป.เขต 4 (สระแก้ว) 

ข่าวกิจกรรม


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ได้ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) และด่านตรวจประมงในสังกัด ตามภารกิจหน้าที่ภายใต้โครงสร้างใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในภารกิจใหม่ โดยได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา โดยกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ การจัดประชุมระหว่างหน่วยงานภายในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) การจัดประชุมภายในหน่วยงานของศูนย์ฯและด่านในสังกัด การจัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคคลากรภายในหน่วยงาน และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภารกิจงานใหม่

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ของด่านฯในสังกัด   96   สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)   74  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำเดือนธันวาคม 2564 ของด่านฯในสังกัด   73  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   71  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   68  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   67  สถิตินำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ทาง ศบป.เขต 4 (สระแก้ว)   67  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   64  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)   50  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่านแดนถาวรคลองลึก)   49

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ